Thứ tư, 28/10/2020 - 00:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

Tuyên truyền an toàn Giao thông năm học 2018-2019

Tuyên truyền thực hiện An toàn Giao thông

Tuyên truyền thực hiện An toàn Giao thông trong toàn thể GV, NV, HS.